Thông báo về việc tổ chức Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi ảnh nghệ thuật với chủ đề “Đất nước nhìn từ biển”

Ban Tổ chức xin thông báo và trân trọng kính mời những tác giả có tên trong danh sách dưới đây đến nhận giải thưởng tại buổi Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi ảnh nghệ thuật với chủ đề “Đất nước nhìn từ biển”.

Dưới đây là nội dung của Thông báo này:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *