Từng làm việc tại Uỷ ban Biên giới Quốc gia, Cục Lãnh sự, Vụ Tổ chức Cán bộ (Bộ Ngoại giao).

Chủ tịch HĐTV Công ty Luật TNHH AMP Legal.

Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông Đối ngoại Việt Nam (VRI., JSC).

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Truyền thông và Dịch vụ Truyền hình NDTV (NDTV Media).

Phó Chủ tịch Hội bảo vệ quyền của Nghệ sỹ biểu diễn âm nhạc Việt Nam (APPA).

Phó Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn Di sản văn hoá Việt Nam.