Giá trị truyền thông của dự án

Ký sự Đất nước nhìn từ biển sẽ góp phần “đánh thức biển”, khơi dậy được tình yêu biển đảo, nhận thức được tầm quan trọng, hiểu biết đầy đủ về biển đảo của Tổ quốc, biết bảo vệ di sản vô giá, giữ gìn môi trường biển song song với việc phát triển kinh tế – xã hội theo Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết 26/NQ-CP ban hành ngày 05/03/2020 của Chính phủ và Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015, Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030… của người dân vùng ven biển nói riêng và người dân Việt Nam nói chung.

Đoàn làm phim đi thực địa. Ảnh: Vũ Sướng.

Đối với công chúng

  • Khám phá những vùng biển, đảo nơi có các di sản, lễ hội và phong tục tập quán đặc sắc. Giúp người xem, đặc biệt là giới trẻ thêm hiểu biết, yêu mến những giá trị mà cha ông ta đã dành nhiều công sức để xây dựng, gìn giữ và lưu truyền.
  • Thông qua những trải nghiệm thực tế, ký sự sẽ làm tăng thêm tình yêu thiên nhiên, biển đảo của Việt Nam từ công chúng. Từ đó, họ cảm nhận được sự tự hào, nâng cao nhận thức về việc giữ gìn di sản, bảo vệ môi trường và bảo vệ biển đảo của Tổ quốc.

Đối với các địa phương

  • Góp phần đánh thức tiềm năng kinh tế của từng địa phương…..
  • Góp phần tăng nguồn thu ngân sách địa phương thông qua việc thu hút các nhà đầu tư, thúc đẩy phát triển ngành du lịch.
  • Nâng cao kỹ năng quản trị để giữ gìn di sản, bảo vệ môi trường biển.

Đối với ngành du lịch

  • Giới thiệu, khơi gợi sự quan tâm của người Việt và bạn bè quốc tế về những bãi biển đẹp, khu du lịch nổi tiếng của Việt Nam dưới góc nhìn của đạo diễn, dưới ống kính và gam màu kỳ ảo của người quay phim đầy kinh nghiệm.
  • Tập hợp có hệ thống các địa điểm, những địa danh, nét văn hóa chưa được khám phá cùng với nhiều di sản đầy bản sắc dân tộc dọc theo vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Đối với ngành giáo dục

Dự kiến, Viện Truyền thông và Phát triển nhân lực sẽ chia sẻ toàn bộ ký sự được sản xuất bằng hai thứ tiếng Việt – Anh tới các cơ sở giáo dục làm tư liệu giảng dạy cho môn học như: Lịch sử, Địa lý, Việt Nam học nhằm khơi dậy tình yêu biển, đảo trong học sinh, sinh viên; giúp các em nâng cao hiểu biết, nắm vững kiến thức về biển đảo Tổ quốc ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường; Đồng thời góp phần giúp các nhà khoa học trong và ngoài nước có tư liệu hình ảnh sinh động trong việc nghiên cứu về biển đảo Việt Nam.

Đối với Truyền thông

  • Tạo ra một series ký sự có chất lượng cao về nội dung và kỹ thuật thông qua các thiết bị, ứng dụng công nghệ chuyên biệt và chuyên dụng để đáp ứng tốt yêu cầu của các kênh truyền dẫn.
  • Đảm bảo việc truyền tải nội dung, thông điệp thông một cách nhất quán qua các phương thức, các kênh truyền thông một cách hiệu quả và toàn diện nhất.